Đoàn đã khảo sát hộ ông Võ Văn Lộc, sinh năm 1954, ngụ tại ấp Đất Sét là hội viên Hội Nông dân xã Phú Thuận, gia đình có 06 khẩu, có 02 lao động chính nay ông và bà Lộc đã quá tuổi lao động lại bị ốm đau thường xuyên, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, căn nhà hiện nay cất tạm để ở đã bị siêu vẹo, không an toàn.

Ảnh: Hiện trạng ngôi nhà

Qua khảo sát, thực tế trước hoàn cảnh khó khăn của hộ ông Võ Văn Lộc, chính quyền địa phương, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội Nông dân xã Phú Thuận và đại diện lãnh đạo Hội Nông dân huyện thống nhất sẽ hỗ trợ cho hộ ông Võ Văn Lộc cất căn nhà từ nguồn vận động của Hội Nông dân huyện vận động cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn huyện, trị giá 45 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình ông Lộc xây cất căn nhà, hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2022; giao cho Hội Nông dân xã hỗ trợ, theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện báo cáo về huyện Hội. Khi hoàn thành Hội Nông dân huyện sẽ tổ chức Lễ bàn giao nhà.

Đây là căn nhà thứ hai trong huyện được Hội Nông dân huyện vận động cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện hỗ trợ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Kim Huệ (HND huyện Phú Tân)