Dự án “Trồng cây ăn trái kết hợp với nuôi cá đồng” tại ấp 6, xã Nguyễn Phích, giải ngân với số tiền 200 triệu đồng, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện, thời gian 48 tháng cho 04 hộ vay; Dự án “Nuôi heo thịt” ấp 3, xã Khánh Tiến giải ngân với số tiền 300 triệu đồng, kinh phí từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho 14 hộ vay.

(Ảnh: giải ngân tại ấp 3, xã Khánh Tiến)

Các hộ dân rất phấn khởi khi nhận được vốn, đặc biệt là sự quan tâm tạo của Hội Nông dân các cấp, tạo điều kiện để phát triển kinh tế gia đình và hứa sẽ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và thực hiện tốt việc nộp phí và trả vốn đúng quy định.

Ông Trần Huy Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu: Việc hỗ trợ nguồn vốn kịp thời sẽ là động lực giúp hội viên nông dân có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất. Trong thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trong huyện luôn quan tâm, tranh thủ các nguồn lực để hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, đặc biệt là nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, từ nguồn vốn này, đã có nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; vai trò, uy tín của tổ chức Hội Nông dân ngày càng được nâng lên.

Ngoài ra, nhân dịp năm mới, Hội Nông dân huyện đã trao 08 phần quà, tổng trị giá 04 triệu đồng cho hội viên nghèo ở các xã, thị trấn. Phần quà tuy nhỏ, nhưng với mong muốn giúp cho hội viên nông dân nghèo có cái Tết đầm ấm hơn./.

                                         Đoàn Hồng Tiềm (HND huyện U Minh)