Qua khảo sát thực tế hộ ông Nguyễn Văn Kiệu, có 6 nhân khẩu nhưng  chỉ có 01 lao động chính, tư liệu sản xuất chủ yếu là 03 công vuông, không có việc làm ổn định. Ngôi nhà ở hiện tại bằng cây lá tạm bợ, hư hỏng không còn khả năng sử dụng lâu dài.

Ảnh ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Kiệu

Sau khi xem xét hoản cảnh thực tế, ông Nguyễn Quốc Diện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện thống nhất hỗ trợ cho gia đình ông Kiệu số tiền 40.000.000 đồng từ nguồn Chương trình “Mái ấm nông dân” của Hội Nông dân huyện, cùng với số tiền đối ứng của gia đình để xây cất ngôi nhà mới, nhằm góp phần giúp cho hội viên nông dân nghèo thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Dự kiến đến ngày 19/02/2022 (âm lịch) sẽ khởi công xây dựng./.

                                                     Đoàn Nguyễn (HND huyện Cái Nước)