(Ảnh: tại hội nghị)

Hội nghị nhằm tuyên truyền, định hướng cho Hợp tác xã, Tổ hợp tác, cán bộ, hội viên, nông dân... nắm, xây dựng, phát huy những mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương, điển hình như: triển khai nhân rộng mô hình về nuôi tôm quảng canh cải tiến hai giai đoạn; nuôi đa con trên cùng diện tích đất vuông tôm; nuôi Ba Ba thương phẩm v.v... Qua đó, góp phần sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả.

Tại hội nghị, đại biểu và các kỹ sư cùng thảo luận, giải đáp những vấn đề vướng mắc, khó khăn và hỗ trợ, chia sẽ những kinh nghiệm để đưa ra giải pháp thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch đề ra./.

Khắc Tâm (HND xa Tam Giang Tây)