Hội nghị nhằm rà soát lại 20 chỉ tiêu trên giao trong năm 2022 để đánh giá sát với tình hình thực tế ở địa phương, báo cáo với Hội cấp trên và có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm kịp thời chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác trọng tâm còn lại trong quí II/2022.

(Ảnh: tại buổi họp)

Đầu năm đến nay, các cấp Hội trong huyện đã chỉ đạo thực hiện đạt được kết quả nổi bật được ghi nhận như: Thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, tuyên truyền hội viên, nông dân vui xuân đón tết đảm bảo an toàn giao thông và an lành, tiết kiệm; tổ chức công nhận cơ sở Hội Nông dân xã Rạch Chèo đạt chuẩn “Hộ đủ điều kiện đều có hội viên nông dân”; thành lập mới 01 hợp tác xã “Nuôi chồn hương” xã Nguyễn Việt Khái gồm 20 xã viên; phối hợp với Trung tâm Chính trị và Bảo hiểm Xã hội huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và triển khai chương trình bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội năm 2022, có 90 học viên tham dự; tổ chức chỉ đạo điểm Hội thi “Nhà nông đua tài” tại xã Phú Thuận, có 6 đội 22 thành viên tham gia; tiến tới Hội thi cấp huyện; đăng ký giúp đỡ hộ nghèo tổng số có 55 hộ: trong đó, có 18 hộ nghèo, 19 hộ cận nghèo và 18 hộ mới thoát nghèo; đăng ký mô hình dân vận khéo các cấp trong huyện được 76 mô hình (trong đó: cấp xã 71 mô hình, cấp huyện 05 mô hình); vận động Quỹ hỗ trợ nông dân được 139.100.000 đồng (có 3 đơn vị đã đạt chỉ tiêu xã Tân Hưng Tây, Việt Thắng và Rạch Chèo); tranh thủ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã giải ngân được 05 dự án, với tổng số tiền 660.000.000 đồng, có 87 hộ tham gia (trong đó: Từ nguồn vốn của huyện 03 dự án, 260 triệu đồng, với 47 hộ tham gia, còn lại nguồn của tỉnh 02 dự án); phối hợp với Bưu Điện huyện xây dựng Kế hoạch ký kết thỏa thuận đưa sản phẩm hội viên nông dân lên sàn giao dịch điện tử và mở rộng hợp tác ký kết phối hợp trao đổi mua bán sản phẩm hàng hóa 2 chiều triển khai đến hội viên nông dân trong trong huyện tiếp cận và trợ giúp tiêu thụ hàng hóa nông sản trong hội viên nông dân; Khởi công xây dựng được 02 căn nhà “Mái ấm nông dân” (gồm: Hội Nông dân huyện xã Việt Thắng vận động được 01 căn hỗ trợ hội viên 20 triệu đồng, còn lại vốn đối ứng gia đình hội viên; Hội Nông dân huyện vận động 01 căn tại xã Phú Thuận được 40 triệu đồng)...

Qua trao đổi thống nhất của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn quyết tâm chỉ đạo kỳ quyết đạt và vượt các chỉ tiêu còn lại trước thời gian quy định, dứt điểm trước 30 tháng 10 năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Minh Sỹ, phát biểu kết luận: Chỉ đạo các xã, thị trấn cố gắng phát huy vai trò của Hội, thường xuyên chỉ đạo sâu sát đến chi, tổ hội, hội viên nông dân; tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và các phong trào nông dân đạt hiệu quả, gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm nay có nhiều điểm nổi bật, đạt hiệu quả cao hơn năm trước./.

(Kim Huệ, HND huyện Phú Tân)