(ảnh: Đ/c Trần Văn Thuận, PCT BCH CĐ báo cáo Công tác CĐ của đơn vị)

Sáng ngày 25/01/2021, Thủ trưởng Cơ quan và BCH Công đoàn Cơ quan Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, có 18/18 cán bộ, công chức cơ quan dự họp. Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch BCH Công đoàn cơ quan, Trần thị Quyết đã báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của BCH Hội Nông dân tỉnh năm 2020, triển khai công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban kinh tế - xã hội, phó chủ tịch BCH Công đoàn cơ quan, đ/c Trần Văn Thuận, báo cáo kết quả công tác của BCH Công đoàn, kết quả  việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị;  phát động công tác thi đua tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội nông dân, của Công đoàn cấp trên giao năm 2021

Tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Trường Giang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp của CBCC cơ quan và triển khai 20 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Hội trong năm 2021. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan đoàn kết, phát huy dân chủ, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua của đơn vị đã đề ra, thực hiện  tốt chức chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tích cực chủ động tham mưu cho Cấp ủy xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân của tỉnh nhà vững mạnh toàn diện trong năm 2021./.

                                                                                                                   Phạm Văn Đông - Cà Mau