Chủ trì Hội nghị: Ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và Bà Trần Thị Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Công đoàn; cùng tham dự có 18/18 cán bộ, công chức cơ quan.

Ảnh: Tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo thu, chi tài chính năm 2021; dự thảo Quy chế dân chủ cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022; Quy chế phối hợp giữa lãnh đạo cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn năm 2022; Kế hoạch phát động thi đua năm 2022. Trong năm qua, trước tình hình đại dịch covid-19, đã ảnh hưởng đến hoạt động của các cấp Hội, phong trào nông dân. Nhưng với sự quyết tâm lãnh chỉ đạo, linh hoạt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp và đoàn kết, quyết tâm của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật: 15/20 chỉ tiêu nghị quyết đạt và vượt; đời sống, sản xuất của cán bộ, hội viên, nông dân cơ bản ổn định; Hội Nông dân tỉnh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ thi đua; Hoạt động Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh được đánh giá “Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ” v.v…

Phát huy tinh thần dân chủ, cán bộ, công chức đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp trong công tác để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội và phong trào nông dân; hoạt động Công đoàn; xây dựng cơ quan văn hóa v.v… Qua phát động thi đua 2022 của Ban Chấp hành Công đoàn, 100% cán bộ, công chức thống nhất quyết tâm cao.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức trong năm qua và chỉ đạo thời gian tới cán bộ, công chức không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022./.

                                                                                                                                             Phan Thị Monl (HND tỉnh)