Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp tạo điều kiện của chính quyền địa phương và sự chủ động, nỗ lực của các cấp hội và chi, tổ hội, cán bộ, hội viên. Các đại hội điểm cấp cơ sở được diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội Hội Nông dân xã Khánh Thuận, huyện U Minh

 

Đại hội xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi

Đại hội Hội Nông dân xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời

Quá trình tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, đảm bảo theo yêu cầu: Công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện trình đại hội được thực hiện công phu, chu đáo, kỹ lưỡng, bám theo hướng dẫn của Hội cấp trên. Việc xây dựng văn kiện đại hội được chỉ đạo, thực hiện theo hướng mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể ban thường vụ, ban chấp hành và hội viên, nông dân, đặc biệt bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; thảo luận văn kiện tại đại hội được các đại biểu tham gia sôi nổi, có trách nhiệm cao.

 

Đại hội Hội Nông dân thị trấn Rạch Rốc, huyện Ngọc Hiển

 

Công tác chuẩn bị nhân sự, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tuân thủ đầy đủ quy trình năm bước và bầu cử tại đại hội được thực hiện dân chủ, chặt chẽ nghiêm túc theo đúng quy chế bầu cử trong Hội, đảm bảo đủ số lượng cần bầu. Chương trình, kịch bản đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chi tiết. Công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết được quan tâm thực hiện. Việc điều hành đại hội được thực hiện theo kịch bản; không khí đại hội nghiêm túc, cởi mở, dân chủ…

Đại hội Hội Nông dân xã Tân Hưng, huyện Cái Nước

 

Đại hội Hội Nông dân xã Tân Phú, huyện Thới Bình

 


 

Đại hội Hội Nông dân xã Đất Mới, huyện Năm Căn

Qua 9 cơ sở đại hội điểm nhiệm kỳ 2023 – 2028, đã bầu 143 đồng chí vào ủy viên ban chấp hành (có 22 nữ); 43 đồng chí bầu vào Ban Thường vụ (có 10 nữ); 09 đồng chí được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, 09 đồng chí phó Chủ tịch. Trên cơ sở số lượng, cơ cấu được cấp trên phân bổ, các đại hội điểm cấp cơ sở đã bầu 105 đại biểu chính thức và 16 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Hội Nông dân cấp trên trực tiếp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số khó khăn, hạn chế, như: văn kiện trình đại hội ở một số nơi còn dài, thiếu những giải pháp cụ thể, giải pháp đột phá; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ; một số nơi chưa đảm bảo tỷ lệ cơ cấu nữ; việc điều hành, phân công nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch và tổ kiểm phiếu có nơi còn lúng túng; điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí cơ sở hội tổ chức còn hạn chế...

Ngoài ra, trong không khí thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, các cấp hội và cán bộ, hội viên, nông dân có nhiều hoạt động chào mừng đại hội.

 

Hội Nông dân huyện U Minh vận động xây cầu nông thôn

 

Hội Nông dân huyện Phú Tân vận động xây cầu nông thôn


Sự thành công của đại hội điểm là tiền đề và kinh nghiệm quan trọng để các huyện, thành hội chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023- 2028 và tiến tới tổ chức thành công đại hội Hội Nông dân huyện, thành phố và Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028./.

Phan Thị Monl (HND tỉnh)