đại diện Hội Nông dân xã Tân Tiến nhận Bảng trao vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Giải ngân Dự án “Nuôi tôm cải tiến kết hợp nuôi cua” vốn vay 200.000.000 đồng cho 14 hội viên trong Tổ hợp tác sản xuất của ấp Tân Long B, nguồn vốn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên và Tổ hợp tác có thêm nguồn lực để nâng cao hiệu quả đầu tư về thực hiện mô hình.

Thông qua đó, ông Lê Hoàng Ngỡi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Tiến đã gửi lời động viên Tổ hợp tác sản xuất sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát huy tinh thần gắn bó, đoàn kết giúp nhau để dự án đạt hiệu quả cao trong thời gian tới./.

                   HN –  Hội Nông dân xã Tân Tiến