Ngoài hỗ trợ vốn, Hội Nông dân thành phố còn phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ tỉnh và Phòng Kinh tế thành phố mở lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thật sản xuất cho bà con, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả mô hình, nâng cao năng suất sản xuất./.

 Văn Nhứt

Hội Nông dân thành phố Cà Mau