Tập trung vào các nội dung, quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, quy định về phòng, chống dịch Covid-19, không để lây nhiễm, bùng phát Covid-19 khi tham gia giao thông và sinh hoạt tại cộng đồng, cụm dân cư; giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia, điều kiểm phương tiện giao thông trong cán bộ, hội viên, nông dân; góp phần cùng với Cấp ủy, Chính quyền giảm tai nạn giao thông từ 05 - 10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2021.

Tổ chức Hội tăng cường công tác phối hợp với Ban An toàn giao thông (Tỉnh, huyện) tập huấn kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tuyên truyền về an toàn giao thông cho lực lượng tuyên truyền viên của Hội tại cơ sở; tập trung nâng cao phương pháp, kỷ năng tuyên truyền cho đội ngũ Chi hội trưởng, Chi hội phó Hội Nông dân ấp, khóm để tuyên truyền nông dân nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông an toàn; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông khi tham gia giao thông đường bộ, đường thủy trên các tuyến đường là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của người tham gia giao thông.

Nêu cao vai trò của Hội cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Hội các cấp, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 40-KH/TU, ngày 10/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị Số 18-CT/TW, ngày 04/09/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sư lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, cùng các văn bản chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương về công tác bảo đảm an toàn giao thông. Với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”, các quy định bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, cơ sơ Hội thường xuyên, định kỳ sinh hoạt nâng cao ý thức, trách nhiệm, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, tai nạn giao thông trong cán bộ, hội viên, nông dân; đề cao trách nhiệm cộng đồng, cụm dân cư, hộ gia đình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thôn tại địa bàn nơi cư trú, sinh sống; phát huy vai trò của Chi, tổ hội, cán bộ hội, hội viên, nông dân nòng cốt gương mẫu vận động các thành viên gia đình, cộng đồng chấp hành các quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông, thực hiện tốt với khẩu hiệu hành động “Đã uống rượu, bia không tham gia giao thông”. Hướng về cơ sở, sử dụng nhiều phương pháp để dân hiểu dân thông, Hội biên soạn nội dung về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, phòng chống dịch Covid-19, đưa vào Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Cà Mau năm 2022, tạo sân chơi cho hội viên, nông dân, vừa nâng cao năng lực tuyên truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên của Hội.

Từng cơ sở bám sát kế hoạch của Chính quyền, Mặt trận, các Đoàn thể, đội ngũ tuyên truyền viên của Hội, tăng cường công tác phổ biến pháp luật trên lĩnh vực giao thông; phát huy phương pháp tuyên truyền miệng hỗ trợ nông dân nhận thức, điều chỉnh hành vi theo đúng các quy định. Chi, tổ Hội ấp, khóm, đưa nội dung các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa vào sinh hoạt định kỳ, vận động nông dân đăng ký, tổ chức các hình thức ký kết thi đua trong hộ gia đình, trong hội viên, nông dân; xây dựng các mô hình tự quản, các mô hình câu lạc bộ về bảo đảm an toàn giao thông, hỗ trợ nông dân sinh hoạt, tìm hiểu, động viên nhau thực hiện; nhân rộng gương người tốt, việc tốt, cách làm hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng; định kỳ kiểm tra, nhắc nhở hội viên, nông dân, cuối năm kiểm tra đánh giá việc làm được, nội dung làm chưa tốt, để phấn đấu xây dựng cụm, tuyến, khu dân cư an toàn về giao thông và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Tiếp tục phổ biến, hướng dẫn nông dân tìm hiểu các quy định khi tham gia giao thông tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Cơ quan chức năng về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy gắn với vận động tham gia các mô hình tự quản xây dựng văn hóa giao thông an toàn tại địa bàn, cụm dân cư. Lồng ghép mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông, phối hợp với Ban an toàn giao thông, các cơ quan chức năng, tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn, nâng cao khả năng tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống Covid-19 và điều trị cho nạn nhân, khắc phục hậu quả tai nạn giao thông, tham gia xóa các điểm “đen” về tai nạn; không đặt nò, đó, vó, lú, đăng, đáy trên sông, xây dựng trái phép nhà, lều quán hoặc các công trình khác gây cản trở giao thông; vận động nông dân, hộ gia đình hãy mặc áo phao khi đi đò.

Phối hợp với Chính quyền, Mặt trận xây dựng khu, cụm dân cư an toàn về giao thông gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tích cực tham gia trồng cây xanh, trồng hoa, bảo vệ an toàn luồng, tuyến giao thông tại khu dân cư; tổ chức các cuộc ra quân xây dựng cụm, tuyến dân cư xanh - sạch - đẹp, hình thành các mô hình tự quản của nông dân tại cộng đồng để “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, phát huy nét đẹp “Văn hóa giao thông  bình yên sông nước” hỗ trợ nông dân an tâm sản xuất, phát triển kinh tế trong gia đoạn mới, góp sức xây dựng các vùng quê Cà Mau hạnh phúc và yên bình./.

Phạm Văn Đông (HND tỉnh)