Đến dự Đại hội có: đồng chí Trần Thị Min, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đại diện lãnh đạo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã; Bí thư chi bộ; Chi hội trưởng nông dân các ấp và 30 đại biểu là hội viên nông dân của ấp.

 

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Hội cấp trên Chi hội đạt được nhiều kết quả nổi bật, như: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chích sách pháp luật của nhà nước và Nghị quyết của Hội. Tuyên truyền phát động ‘‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xây dựng nông thôn mới đạt 100%; có 69 hộ được công nhận danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp trong đó cấp tỉnh 01 hộ, cấp huyện 03 hộ và cấp xã 65 hộ. Một số mô hình sản xuất làm ăn đạt hiệu quả kinh tế, như: hộ ông Nguyễn Văn Ly với mô hình nuôi tôm cua kết hợp; ông Nguyễn Văn Bình mô hình nuôi ốc bươu; ông Trần Thanh Phong mô hình nuôi tôm siêu thâm canh...

(BCH nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu ra mắt Đại hội)

Nghị quyết nhiệm kỳ tới, Đại hội đưa ra chỉ tiêu thực hiện 18 chỉ tiêu chủ yếu, Đại hội thống nhất thông qua và quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra. Đại hội đã bầu ra Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Các Chi hội còn lại của xã sẽ dứt điểm trong tháng 10/2022 theo đúng như kế hoạch đề ra./.

          Mỹ Tiền – HND xã Hòa Mỹ