Trao Quyết định công nhận dự án lúa – tôm ấp Ông Muộn xã Lý Văn Lâm đạt chuẩn VietGAP

Kết quả bước đầu

Bà con nông dân cho biết, thực hiện mô hình này do sử dụng phân vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định nên tình trạng ô nhiễm môi trường giảm đáng kể, từ đó giúp giảm chi phí đầu tư so với phương thức canh tác truyền thống, từng bước định hướng cho bà con nông dân sản xuất ra sản phẩm an toàn, chất lượng; năng suất lúa tăng, thu nhập của người nông dân cũng tăng lên. Trong vụ mùa vừa qua, bà con sử dụng 3 loại giống lúa chủ lực đó là: OM5451, OM6162 và ST24, kết quả: thu hoạch tổng sản lượng 488 tấn/vụ, đạt doanh thu trên 2,7 tỷ đồng, năng suất bình quân 6,1 tấn/ha, tăng hơn canh tác thường 1,6 tấn/ha, lợi nhuận tăng thêm 10,9 triệu đồng/ha.

Hiện nay lúa VietGAP được Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thủy sản Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm mua để sản xuất ra gạo sạch Ông Muộn cung cấp cho bà con tiêu thụ ở địa phương và đáp ứng cho nhu cầu thị trường. Thành công từ mô hình luân canh lúa - tôm theo hướng VietGAP đã mở ra hướng mới trong sản xuất lương thực an toàn, tạo được sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức của người dân trong sản xuất sản phẩm sạch. Thông qua mô hình này còn góp phần bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. Thời gian tới, thành phố tiếp tục vận động nông dân nhân rộng mô hình, góp phần tăng năng suất, tăng thu nhập cho người dân./.

 

                                                                      DƯƠNG VĂN NHỨT (HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU)