Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Hội Nông dân tỉnh chủ trương tiếp tục xây dựng, mở rộng mô hình “Câu lạc bộ Nông dân với Pháp luật” tại cơ sở, nhằm tạo điều kiện để cơ sở Hội Nông dân thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, tổ chức hòa giải theo quy định của pháp luật tại cơ sở. Thời gian qua Hội Nông dân cơ sở đã tập trung tuyên truyền, vận động và chuẩn bị các bước hình thành mô hình Câu lạc bộ Nông dân với Pháp luật.

Tại buổi lễ BCH Hội Nông dân xã đã công bố Quyết định của UBND xã về việc thành lập Câu lạc bộ “Nông dân vơi Pháp luật” xã Nguyễn Việt Khái với 50 hội viên, Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ, thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội tại địa phương; Hội viên đã biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động,  thống nhất bầu 9 thành viên vào Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân với Phát luật” xã Nguyễn Việt Khái

Thay mặt lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, đ/c Nguyễn Quang Hùng, phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chúc mừng CLB xã được thành lập và trao tặng bộ âm ly hỗ trợ cho CLB làm phương tiện hoạt động phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Được biết huyện Phú Tân đã có 3 đơn vị thành lập mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với Pháp luật” tập hợp 162 cán bộ, hội viên, nông dân tham gia sinh hoạt pháp luật theo chủ trương của Hội./.

Thái Quỳnh – Cà Mau