• Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân
  • gặp gở, thăm hỏi lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và mong muốn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ
  • để các cấp Hội Nông dân trong tỉnh không ngừng phát huy vai trò tham gia phát triển  nông nghiệp, nông thôn

Nhìn chung trong 9 tháng qua, cán bộ, hội viên, nông dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành chỉ đạo của Nhà nước; kinh tế, đời sống tiếp tục được phát triển ổn định; tích cực hưởng ứng thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua, cuộc vận động của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, của Hội… Công tác xây dựng tổ chức Hội tăng cường thực hiện (như: chỉ đạo củng cố rà soát, quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp Hội, củng cố chi, tổ hội, nâng chất hội viên; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội v.v...); nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; 10/12 chỉ tiêu Trung ương Hội giao đạt và vượt (còn 02 chỉ tiêu đã đạt trên 80%); Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng được nâng chất, lan tỏa sâu rộng trong nông dân, có nhiều mô hình hiệu quả cao được nhân rộng, nhận thức về phát triển mô hình liên kết sản xuất (như: Hợp tác xã, Tổ hợp tác, chi – tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh…) ngày càng được nâng lên; tổ chức thành công Hội thi nhà nông đua tài các cấp Hội trong tỉnh. Hội cũng được sự tích cực phối hợp từ các ngành: Phối hợp Bưu điện tỉnh đưa 77 sản phẩm Ocop đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn 18 sản phẩm (được chứng nhận Ocop, sản phẩm tiềm năng Ocop, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng…) của 06 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia trưng bày Ngày Hội Tam Nông “Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn” tại tỉnh An Giang; mở gần 200 lớp tập huấn có hơn 15.200 lượt người dự, với nhiều nội dung như: tuyên truyền thực hiện Đề án số 03-ĐA/HNDTW, ngày 12/7/2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nâng cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo; về kinh tế tập thể; tập huấn nghiệp vụ quỹ hỗ trợ nông dân; truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; an toàn giao thông; v.v… Các hoạt động an sinh - xã hội chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được tích cực thực hiện, như: tranh thủ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân xây dựng các dự án để tạo việc làm, tăng thu nhập (Lũy kế đến nay nguồn vốn Quỹ hỗ trợ được 59.480.532.000 đồng thực hiện được 325 dự án cho 3.347 hộ vay); vận động hỗ trợ 17 căn nhà “Mái ấm nông dân” cho 17 hộ hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng số tiền hỗ trợ 815.000.000 đồng; 10 chiếc xe đạp và 1.500 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân đầu năm học mới; phối hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Xử lý Nước sạch AQua Việt Nam tặng 17 máy lọc nước, 1.979 hộp sữa nhãn hiệu “Ong chúa và Nhung hươu” cho cán bộ chi, tổ hội, tổng trị giá 1.781.100.000 đồng v.v…

  • Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bà Cao Xuân Thu Vân
  • làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bà Cao Xuân Thu Vân, ghi nhận và đánh giá cao những sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh trong 9 tháng qua và chỉ đạo thời gian tới:

Chủ động chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 (như: công tác nhân sự, nội dung văn kiện đại hội; rà soát thực hiện chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023; nghiên cứu trước để có những đề xuất đột phát – chiến lược trong nhiệm kỳ mới, lưu ý thấm nhuần vai trò, nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết số 18, 19, 20 ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp…); thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Tăng cường xây dựng các mô hình điểm. Mô hình phải có “Sự bứt phá - lan tỏa” trong xây dựng, phát triển tổ chức Hội và trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; chủ động trong mối liên kết 6 nhà “Nhà nước, nông dân, nhà khoa học, doanh nghiệp, ngân hàng, nhà phân phối”; xây dựng hình ảnh người nông dân chuyên nghiệp; mở rộng đối tượng kết nạp hội viên (như: hội viên là nhà khoa học, doanh nghiệp…); phát huy mối liên kết giữa các nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi…

Nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo của cán bộ Hội; cán bộ Hội phải lắng nghe từ cơ sở, từ hội viên nông dân “là bài học thực tiễn – như là hơi thở của cuộc sống”; phát huy vai trò tham gia giám sát, phản biện để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân, góp phần đưa Nghị quyết của Hội vào cuộc sống…./.

Phan Thị Monl (HND tỉnh)