Ngày 24/6/2019, tại Hội trường, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khai mạc hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam, (nhiệm kỳ 2018 – 2023). Hội nghị diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 24/6 đến 26/6/2019)

Đại biểu được tiếp thu nghiên cứu, tìm hiểu Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác Hội, phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 – 2023 (được Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam thông qua), gồm 6 chuyên cụ thể: Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (được Đại hội VII sửa đổi và bổ sung); chuyên đề về xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch vững mạnh; chuyên đề về vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; chuyên đề về Hội Nông dân Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh; chuyên đề về tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; ngoài ra các đại biểu còn đi tìm hiểu thực tế mô hình sinh hoạt Chi hội tại phường Tân Thành (TP Cà Mau).

Thái Quỳnh – Cà Mau