Từ ngày 16/4/2019 đến  ngày 26/4/2019, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau đồng loạt triển khai các lớp bồi dưỡng chủ trương, chính sách pháp luật cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở. Theo kế hoạch 6 lớp được tổ chức tại các xã: Khánh Hưng (huyện Trần Văn Thời), Tân hưng Đông (huyện Cái Nước), xã Hòa Thành (TPCM), xã Phú Thuận (huyện Phú Tân), xã Quắch Phẩm Bắc (huyện Đầm Dơi), Thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển) và 3 lớp tập trung ở huyện (Năm Căn, Thới Bình, U Minh).

Các lớp bồi dưỡng lần này tập trung cho các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân xã, thị trấn, chi hội trưởng, chi hội phó và chủ nhiệm các mô hình sản xuất tập thể do Hội Nông dân thành lập; đi sâu bồi dưỡng về chính sách phát triển kinh tế tập thể, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, về sử dụng điện an toàn, tiếp kiện điện.  Mỗi lớp tập huấn có 70 đại biểu tham dự, với thời gian 1 ngày/lớp; theo đó  630 cán bộ Hội cơ sở xẽ được tìm hiểu sâu về các chủ trương, chính sách có liên quan, những vấn đề mới trong chính sách  phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Qua từng chuyên đề được bồi dưỡng xẽ giúp cho đội ngũ cán bộ Hội tại cơ sở nâng cao trình độ, khả năng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tập hợp  hội viên, nông dân thực hiện chuyên sâu về chính sách phát triển kinh tế tập thể, mô hình hoạt động của HTX kiểu mới, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, về phương pháp sử dụng điện an toàn, tiếp kiện điện trong cán bộ, hội viên, nông dân

Được biết các lớp bồi dưỡng cán bộ nêu trên, nằm trong chương trình phối hợp giữa Hội với Liên Minh hợp tác xã,  Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau, Tập đoàn Điện lực chi nhánh tỉnh Cà Mau về công tác tuyên truyền vận động năm 2019 của Hội Nông dân tỉnh Cà Mau

Phạm Văn Đông – Cà Mau