(đ/c Trần Thị Quyết, Phó chủ tịch TT Hội ND tỉnh, trao giấy khen cho các cá nhân đạt giải tại lễ tổng kết)

Cuộc thi “tìm hiểu và triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã Hội” tại Cà Mau ngày 28/8/2019, Ban Tổ chức cuộc thi Tỉnh đã tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi. Tham gia cuộc thi có 3 cá nhân của 3 đơn vị Hội Nông dân huyện U Minh, huyện Đầm Dơi và Thành phố Cà Mau đạt giải, 1 bài đạt giải 3 và 2 bài đạt giải khuyến khích, sau khi Ban giám khảo công bố kết quả, Ban Tổ chức giải đã xét, chọn 8 bài đạt giải (nhất, nhì, ba) và có số điểm cao nhất tham dự cuộc thi Trung ương, trong đó có bài của cá nhân Mai Hoàng Thám (đơn vị Hội Nông dân huyện U Minh)

Từ cuộc thi đã thể hiện sự cố gắng của từng cá nhân, nhưng cũng chứng minh Cuộc thi “tìm hiểu Chỉ thị 40/CT-TW về tín dụng chính sách xã hội”  đã được Hội Nông dân quan tâm chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi  theo nội dung theo kế hoạch số 772A của Ban tổ chức cuộc thi tỉnh đến Hội Nông dân xã, phường, thị trấn và cán bộ, hội viên, nông dân, phát động cá nhân viết bài dự thi theo thể lệ được công bố, từ kết quả cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Nước về tín dụng chính sách xã hội thời gian qua, đây cũng là cơ sở để Hội Nông dân tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến đến nông dân về tín dụng chính sách xã hội trên lĩnh vục nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh nhà./.

 

                                                  Phạm Văn Đông – Cà Mau