(ảnh: đ/c Trần Thị Quyết, PCT Thường trực HND tỉnh thông qua báo cáo hoạt động QHTND)

 

7 năm (2014-2020) được sư quan tâm, tạo điều kiện của Ban Thường vụ TW Hội NDVN, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Dân vận, Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự hỗ trợ, phối hợp của các sở, ban, ngành trong tỉnh. Hội Nông dân tỉnh Cà Mau tích cực tham mưu cho cấp ủy triển khai và tổ chức thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp thực hiện công tác xây dựng, vận động, quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân, triển khai các hoạt động hỗ trợ dịch vụ cho nông dân thực hiện mô hình dự án sản xuất có hiệu quả, được hội viên, nông dân đồng tình nhân rộng. Các cấp Hội trong tỉnh bám vào chủ trương của cấp ủy, Hội cấp trên triển khai trên 11.256 cuộc, cho 451.520 lượt cán bộ, hội viên nông dân tìm hiểu về chủ trương xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân, phối hợp tuyên truyền 77.253 cuộc, cho 3,9 triệu lượt nông dân về mục đích, ý nghĩa của Quỹ hỗ trợ nông dân

Thực hiện Đề án Quỹ hỗ trợ nông dân, ngân sách tỉnh cấp 14 tỷ đồng; 9/9 huyện thành phố đã xây dựng được Quỹ hỗ trợ nông dân, ngân sách cấp huyện cấp 6 tỷ 097 triệu đồng trong đó (TP Cà Mau 1,2 tỷ đồng, U Minh 900 triệu đồng, Đầm Dơi 900 triệu đồng, Ngọc Hiển 750 triệu đồng, Trần Văn Thời 600 triệu đồng, Năm Căn 500 triệu đồng, Phú Tân 497 triệu đồng, Thới Bình 400 triệu đồng, Cái Nước 250 triệu đồng)

Công tác vận động các tổ chức, cá nhân, hộ hội viên, nông dân được chú trọng đã huy động trên 15 tỷ 875 triệu đồng, trong đó huyện (Trần Văn Thời 5 tỷ 152 triệu đồng, Phú Tân 1 tỷ 996 triệu đồng,  Đầm Dơi 1 tỷ 687 triệu đồng, Cái Nước  1 tỷ 454 triệu đồng, U Minh 1 tỷ 349 triệu đồng, Ngọc Hiển 1 tỷ 158 triệu đồng,  TP Cà Mau 1 tỷ 136 triệu đồng, Thới Bình 999 triệu đồng,  Năm Căn 945 triệu đồng).

Từ nguồn vốn của địa phương và Trung ương hỗ trợ, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ Nông dân đã triển khai 250 dự án sản xuất, 4.665 hộ hội viên được hỗ trợ vốn  với số tiền 42 tỷ 872 triệu đồng để thực hiện mô hình sản xuất, theo hướng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung, có chất lượng, đã giải quyết việc làm cho 4.665 hội viên, nông dân trong độ tuổi, có mức thu nhập 5-6 triệu đồng/người. Hội cơ sở thành lập 250 tổ hợp tác và 17 HTX sản xuất - dịch vụ nông nghiệp. Thông qua việc thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội  tín chấp với Ngân hàng Chính sách – Xã hội  nhận vốn ủy thác trên 787 tỷ 973 triệu đồng, hỗ trợ cho 34.600 hộ hội viên, nông dân vay phục vụ cho sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Kết quả nâng cao chất lượng, xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân 7 năm qua, đã góp phần cho tổ chức Hội Nông dân cơ sở đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân sản xuất, phát triển kinh tế, phát huy vị trí “chủ thể” nâng cao mức sống trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xóa nghèo bền vững. Tạo sức bật mới để tổ chức Hội Nông dân thực hiện được vai trò, trách nhiệm trong việc chăm lo đời sống nông dân, tạo điểm tựa giúp nông dân vươn lên trong các phong trào hành động xây dựng nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại

Tại hội nghị có 01 cá nhân được Trung ương Hội tặng Bằng khen; 15 tập thể, 30 cá nhận được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 21 tập thể và 20 cá nhân được Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen./.

                                                                                                                 Phạm Văn Đông – Cà Mau