Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh đưa 77 sản phẩm OCOP đạt 03 sao, 04 sao của tỉnh để đưa lên gian hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử posmart.vn tổ chức tại tỉnh Sơn La.

Tham gia gian hàng trực tuyến Festival tổ chức tại Sơn La lần này nhằm xúc tiến thương mại, quảng bá, kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực của địa phương trên thị trường trong và ngoài nước thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, đẩy mạnh giao thương trong bối cảnh sau đại dịch Covid -19./.

(Trần Văn Thuận, HND tỉnh)