6 tháng đầu năm trong tỉnh sản xuất, đời sống của cán bộ, hội viên, nông dân gặp nhiều khó khăn do tình hình xâm nhập mặn, hạn hán, phòng, chống covid -19, nhưng công tác phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua được các cấp hội triển khai ngay từ đầu năm, đến cuối tháng 6 có 15/21 chỉ tiêu đạt kết quả khá cao, nổi bật là cán bộ, hội viên, nông dân đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng nông thôn mới; xây dựng các mô hình sản xuấ; hoạt động của hội, phong trào nông dân chất lượng ngày càng được nâng lên, nhất là phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững… nhiều mô hình hiệu quả được cán bộ, hội viên, nông dân đồng tình hưởng ứng cao. Đến cuối tháng 6 toàn tỉnh đã kết nạp 3.405 hội viên mới, nâng tổng số toàn tỉnh 116.731 hội viên Hội Nông dân; 643/942 chi hội và 01 cơ sở hội được công nhận "Hộ đủ điều kiện đều có hội viên, nông dân”; 863/942 chi hội có quỹ hội trên 1,5 tỷ đồng; 106.401 hộ nông dân đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn nông dân sản xuất, kinh giỏi các cấp.

           Quỹ hỗ trợ nông dân cấp tỉnh, giải ngân 38 dự án, số tiền 6 tỷ 422 triệu đồng, cho 515 hộ vay vay sản xuất. Cấp huyện Ngân sách cấp 800 triệu đồng; vận động trong hội viên, nông dân 922,4 triệu đồng, triển khai 22 dự án hỗ trợ 330 hộ vay thực hiện nhân rộng cây, con có hiệu quả. Thực hiện hợp đồng ủy thác cho 34.890 hộ hội viên, nông dân vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để sản xuất mô hình xóa nghèo bền vững, tổ chức 54 lớp dạy nghề cho 1.277 hội viên, nông dân sau học nghề có 957 người tạo được việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 3.284 hội viên nông dân trên lĩnh vực nuôi tôm, trồng lúa

 

             Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh triển khai xây dựng Đề án "Chi hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ lúa – tôm” tại xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà;  chỉ đạo xây dựng mỗi huyện, thành phố 01 mô hình điểm; cơ sở hội xây dựng 01 mô hình điểm về Tổ hội Nông dân nghề nghiệp trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kịp thời và chủ động, hỗ trợ các cấp hội thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và thực hiện Nghị quyết của BCH Hội Nông dân các cấp; tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, gắn với phát động các phong trào thi đua của Hội tại địa phương; vận động, hướng dẫn nông dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, đường bộ, phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm; thực hiện các biện pháp phòng, chống covid -19; tổ chức Hội đã chuyển tải trên 90.000 tài liệu về bảo vệ môi trường và hơn 83.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông đến chi tổ Hội cơ sở.

              Qua đánh giá và kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm, là tiền đề để các cấp Hội hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của BCH Hội Nông dân tỉnh đề ra trong năm 2020./.

                                                             Phạm Văn Đông – Cà Mau