(ảnh: Đ/c Trần Thị Quyết, PCT Thường trực Hội ND tỉnh thông qua kết quả thực hiện NQ của BCH)

BCH Hội Nông dân tỉnh (khóa X) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 về dự có  28/36 ủy viên BCH và các đ/c Chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Năm Căn, Phú Tân, U Minh, Đầm Dơi, Cái Nước

Năm 2020, tuy có nhiều khó khăn do dịch bịnh, thời tiết diễn biến phức tạp ( hạn hán, xâm nhập mặn, ngập úng). Do những yếu tố khách quan đầu năm, có nhiều mặt công tác các cấp Hội phải tập trung vào những tháng cuối năm; nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, sự phối hợp của Chính quyền, Mặt trận, các ngành, các địa phương; phong trào nông dân và công tác xây dựng Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tiếp tục phát triển; đầu năm Hội đã kịp thời tổ chức triển khai công tác xây dựng Hội kết hợp chặt chẽ với tuyên truyền, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và kỹ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, quán triệt và tổ chức thực hiện đến 100% tổ hội, chi hội, 100 BCH cơ sở Hội, 9/9 Ban chấp hành Hội Nông dân huyện, thành phố có chương trình, kế hoạch tổ chức thi đua của địa phương, đơn vị thực hiện nghi quyết của BCH

Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Hội Nông dân các cấp trong  tỉnh cơ bản  hoàn thành 21 chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; trong đó vượt 13/21 chỉ tiêu, nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân đăng ký thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt 117%, kết nạp hội viên mới 130%, thành lập chi hội, tổ hội nghề nghiệp đạt 105%; bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ công tác Hội đạt 109%; trên 106 ngàn hộ nông dân đăng ký sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, xây dựng 111 điểm sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn vệ sinh thực phẩm; tổ chức 22 đoàn đi học tập các mô hình sản xuất hiệu quả tại các địa phương trong và ngoài tỉnh, xây dựng 101 mô hình tự quản về an ninh trật tự, 10 điểm về an toàn giao thông.

Phong trào nông dân tiếp tục phát triển trên 106.401 hộ đăng ký thực hiện tiêu chí nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, 147.369 hộ đăng ký thực hiện các phần việc, nội dung xây dựng nông thôn mới, 114.053 cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại gia đình, cụm dân cư, cơ sở Hội thực hiện 966 mô hình dân vận khéo, triển khai 57 dự án quỹ hỗ trợ nông dân 10.441 triệu đồng hỗ trợ cho 870 hộ hội viên nhân rộng mô hình có hiệu quả, trên 34.600 hộ nông dân được vay vốn Ngân hàng Chính sách – Xã hội thực hiện mô hình sản xuất xóa nghèo bền vững

Thông qua việc đánh giá kết quả năm 2020, BCH Hội Nông dân tỉnh (khóa X) đã biểu quyết thông qua 20 chỉ tiêu, 5 mặt công tác, 8 nhiệm vụ cụ thể  năm 2021 và tổ chức triển khai, thực hiện đến tổ chức Hội, cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh./.

                                                                                          Phạm Văn Đông – Cà Mau