Xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân

Hoạt động hỗ trợ nông dân

Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Đầm Dơi tiến hành giải ngân Dự án nuôi tôm “Quảng canh cải tiến hai giai đoạn”, ấp Mỹ Phú, xã Tạ An Khương, với số hộ tham gia là 10 hộ, thời gian thực hiện 24 tháng, số tiền giải ngân 200.000.000 đồng
Ngày 24 tháng 02 năm 2023, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tổ chức giải ngân 01 dự án quỹ hỗ trợ nông dân cho tổ hợp tác nuôi sò huyết thương phẩm “Đoàn kết” ấp Nam Chánh, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên phát triển sản xuất. Ngày 17/02/2023, Hội Nông dân huyện Năm Căn tổ chức giải ngân 02 dự án cho tổ Hội Nông dân nghề nghiệp nuôi sò huyết ấp Tư và Tổ Hội Hội Nông dân nghề nghiệp trồng màu ấp Hiệp Tùng, xã Hiệp Tùng
Ngày 02/12/2022, Hội Nông dân huyện tổ chức giải ngân cho 02 dự án cho hội viên nông dân ấp Hố Gùi, xã Tam Giang Đông, qua đó góp phần phát triển mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn xã
Thực hiện kế hoạch sử dụng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2022 của huyện Cái Nước, đồng thời hỗ trợ kịp thời cho hội viên nông dân có nhu cầu về vốn để đầu tư cho việc sản xuất - kinh doanh. Thúc đẩy phát triển các mô hình, dự án sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản, tạo đà cho sự phát triển kinh tế ở địa phương.
Để đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất của hội viên, nông dân ấp Tân Thời, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau. Chiều ngày 12/10/2022, tại trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp Tân Thời, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh tiến hành giải ngân dự án “Sản xuất lúa - tôm” cho hội viên.
Để nâng cao hiệu quả, nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã cho hội viên nông dân phát triển sản xuất. Ngày 05/10/2022, Hội Nông dân xã phối hợp Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện tổ chức giải ngân 01 dự án cho Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi tôm, cua kết hợp” gồm 10 tổ viên, tại ấp Cây Thơ và ấp Xóm Mới, xã Đất Mới.
Nhằm tạo điều kiện cho hội viên, nông dân có nhu cầu về vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Ngày 28/9/2022, tại ấp Tân Long B, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân 01 Dự án cho hội viên.
Sáng ngày 27/9/2022, tại phòng họp Ủy ban nhân dân xã Tân Đức. Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh giải ngân Dự án cho hội viên nông dân sản xuất; cùng tham dự có đồng chí Trịnh Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện.
Ngày 05/9/2022, Chi Hội Nông dân khóm 7, thị trấn Thới Bình tổ chức tổng kết mô hình nuôi cua thương phẩm của Tổ hợp tác nuôi cua thương phẩm khóm 7, thị trấn Thới Bình. Có đồng chí Hồ Quốc Văn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện và đại diện Hội Nông dân thị trấn Thới Bình; chi bộ, chính quyền địa phương; các thành viên Tổ hợp tác tham dự.
Nhằm thực hiện kế hoạch sử dụng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2022 của huyện Cái Nước, đồng thời hỗ trợ kịp thời cho hội viên nông dân có nhu cầu về vốn để đầu tư cho việc sản xuất - kinh doanh. Thúc đẩy phát triển các mô hình, dự án sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản, tạo đà cho sự phát triển kinh tế ở địa phương.
Ngày 26/8/2022, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện tổ chức giải ngân 01 dự án quỹ hỗ trợ nông dân. Đến nay, hội viên trên địa bàn xã được Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện đầu tư 05 dự án và mang lại hiệu quả kinh tế, từ đó đời sống vật chất, tinh thần của hội viên từng bước được nâng lên, qua đó góp phần chung sức cùng địa phương thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao
Thực hiện Quyết định giao chỉ tiêu thi đua năm 2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Trần Văn Thời. Qua 6 tháng triển khai thực hiện Hội Nông dân xã Khánh Lộc có nhiều chỉ tiêu đã đạt kế hoạch đề ra, trong đó có Quỹ hỗ trợ nông dân đạt vượt so với chỉ tiêu Hội cấp trên giao.
Ngày 05/11/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI ban hành Chỉ thị số 19-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Sau 10 năm triển khai thực hiện, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đạt được những kết quả bước đầu. Các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn cơ bản bám sát được mục tiêu của Đề án, gắn với Chương trình phát triển kinh tế của địa phương.
Sáng ngày 15/8/2022, Ban Điều hành quỹ hỗ trợ nông dân huyện giải ngân dự án “Nuôi tôm - cua càng xanh” cho hội viên ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch Đông. Dự chỉ đạo có đồng chí Phù Công Triều, Chủ tịch Hội Nông dân huyện kiêm Giám đốc Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện.
Ngày 17/8/2022, Hội Nông dân huyện thành lập Tổ công tác đến kiểm tra mô hình dự án quỹ hỗ trợ nông dân “Nuôi ba ba thương phẩm” tại ấp 12, xã Khánh Tiến, do đồng chí Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện làm Tổ trưởng.
Sáng ngày 12/8/2022, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam mở lớp tập huấn về nghiệp vụ quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2022 cho cán bộ Hội tỉnh Cà Mau.
Hội nông dân tỉnh Cà Mau vừa tổ chức Lễ bàn giao nhà “Mái ấm nông dân” cho hộ chị Trần Thị Lệ, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tại ấp Nhà Máy C, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời.
Thực hiện Chương trình nhà “Mái ấm nông dân” và Thông báo số 159-TB/HU, ngày 05-5-2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hiển về phân công các Đảng uỷ, Chi bộ trực thuộc phụ trách giúp đỡ hộ nghèo năm 2022. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện thống nhất hỗ trợ xây dựng căn nhà “Mái ấm nông dân” cho hộ anh Kim Văn Mọng, ấp Rạch Thọ, xã Đất Mũi.
Ngày 02/8/2022, Hội Nông dân huyện U Minh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ nông dân, ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội huyện và triển khai thực hiện nội dung chương trình phối hợp với Bảo Hiểm xã hội huyện.
Chiều ngày 29/7/2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tổ chức Lễ bàn giao nhà “Mái ấm nông dân” cho hộ ông Võ Văn Lộc, ấp Đất Sét, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân. Đây là căn nhà thứ Ba của năm 2022 do Hội vận động xây dựng cho hội viên.
Ngày 26/7/2022, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện tổ chức giải ngân 01 dự án cho tổ Hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi tôm, cua kết hợp” có 14 tổ viên, tại 02 ấp Nhà Hội và Nhà Luận, xã Tam Giang.
Qua thời gian thẩm định, khảo sát các mô hình sản xuất năm 2022 có hiệu quả tại thành phố Cà Mau. Ngày 25 tháng 7 năm 2022, Hội Nông dân thành phố Cà Mau tiến hành giải ngân 04 dự án Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên phát triển sản xuất.
Ngày 18, 19/7/2022, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Phú Tân tổ chức giải ngân 03 dự án tại 3 xã Tân Hải, Rạch Chèo, Phú Thuận cho 50 hội viên vay.
Thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU, ngày 14/02/2011 của Ban Chấp hành Huyện ủy Phú Tân về việc phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân tận dụng sân, vườn, bờ líp, bờ bao vuông tôm để trồng cây ăn trái, rau màu và sạ - cấy lúa tăng thu nhập. Hội Nông dân xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân hỗ trợ, hướng dẫn hội viên thực hiện mô hình “Trồng khóm” thí điểm.
Ngày 7/7/2022, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện giải ngân dự án cho Tổ hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi sò Huyết thương phẩm” có 06 tổ viên tại ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng.
Ngày 01/7/2022, tại xã Đất Mới. Đoàn thanh niên Công an huyện Năm Căn phối hợp Hội Nông dân xã trao tặng tôm giống cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn
Ngày 28/6/2022, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện tổ chức giải ngân cho Tổ hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi tôm, cua kết hợp” (10 tổ viên) ấp Mai Vinh, xã Tam Giang Đông.
Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ban Vận động cấp huyện Năm Căn về vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân. Hội Nông dân xã Tam Giang Đông làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ ngành liên quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt và vượt chỉ tiêu 6 tháng đầu năm. Là 1/8 xã của huyện thực hiện đạt chỉ tiêu Quỹ hỗ trợ nông dân sớm nhất của năm 2022
Trong những năm qua, nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp không ngừng phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo trong hội viên nông dân và trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của huyện Đầm Dơi
Nhằm lập thành tích chào mừng 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (30/10/1930 – 30/10/2022). Ngày 27/5/2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cà Mau phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Thành, Hội Nông dân xã Hòa Thành tổ chức Lễ bàn giao căn nhà “Mái ấm nông dân”
Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể của phường. Hội Nông dân Phường 4 đã thực hiện hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực của Hội. Trong đó: công tác nhận ủy thác từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội luôn xem trọng.
Năm 2022, có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023, Nghị quyết Hội Nông dân các cấp năm 2022. Các cấp Hội trong huyện luôn cố gắng, nỗ lực, phát huy chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, trong có chỉ tiêu xây dựng nhà “Mái ấm nông dân” cho hội viên nông dân khó khăn về nhà ở.
Căn cứ Công văn số 1577-CV/VPTW, ngày 20/8/2021 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Kết luận 61-KL/TW, ngày 03/12/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây
Ngày 24/4/2022, Hội Nông dân xã Tam Giang phối hợp cùng với Chi bộ, Ban Nhân dân ấp Lung Đước, xã Tam Giang và một số đoàn thể ấp tiến hành khởi công xây dựng căn nhà “Mái ấm nông dân”. Căn nhà do Hội Nông dân tỉnh vận động tài trợ với số tiền 40.000.000 đồng.
Ngày 29/4/2022, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện tổ chức giải ngân cho 02 dự án Tổ hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi cua thương phẩm” ấp 1, xã Hàng Vịnh và ấp Xóm Mới, xã Đất Mới.
Ngày 25/4/2022, Hội Nông dân tỉnh giải ngân dự án “Nuôi tôm quảng canh cải tiến hai giai đoạn” tại ấp Tân Hiệp, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi. Có 15 hộ hội viên vay, số tiền 300.000.000 đồng, thời gian vay 24 tháng.
Ngày 21/4/2022, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh kết hợp cùng lãnh đạo Hội Nông dân huyện Ngọc Hiển xuống địa bàn khóm Rạch Gốc B, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển để thẩm định dự án “Nuôi tôm, cua 2 giai đoạn dưới tán rừng”.
Ngày 12/4/2022, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông tỉnh giải ngân dự án “Nuôi cua thương phẩm” cho hội viên nông dân 03 ấp Tân Phong, Tân Trung và Cái Giếng, xã Tân Hưng.
Ngày 06/4/2022, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện tổ chức giải ngân dự án Quỹ hỗ trợ nông dân và Lễ ra mắt Tổ hợp tác Chăn nuôi tại ấp 12, xã Khánh An. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Nhạn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện và Hội Nông dân xã, cán bộ phụ trách nông nghiệp xã, các đồng chí đại diện chi bộ, chính quyền ấp.
Ngày 25/3/2022, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện tổ chức giải ngân 02 dự án cho 02 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi Sò huyết thương phẩm” ấp Biện Trượng và “Nuôi Heo thương phẩm” ấp Nà Lớn, xã Lâm Hải.
Hội Nông dân huyện U Minh tổ chức Lễ giải ngân dự án “Nuôi heo thương phẩm” tại ấp 19, xã Khánh Thuận và dự án “Nuôi tôm – cua kết hợp” tại khóm 2, thị trấn U Minh nguồn vốn được vay từ Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh Cà Mau, có 25 hộ, với tổng số tiền 600 triệu đồng, lãi suất 0,7%/tháng, thời gian cho vay 24 tháng. Hiện tại hai đơn vị đang quản lý 08 dự án, có 91 hộ, với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Nhìn chung, các dự án đang trong giai đoạn phát triển tốt.
Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 02/TB-VPCP, ngày 08-01-2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Phú Tân. Sáng ngày 18/3/2022, đồng chí Trương Minh Tính, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và Hội Nông dân xã Phú Thuận khảo sát để xây cất nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Qua thời gian thẩm định, khảo sát các mô hình sản xuất năm 2022 có hiệu quả tại thành phố Cà Mau. Ngày 22/3/2022, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân 03 dự án cho hội viên nông dân.
Trong 02 tháng đầu năm 2022, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Cà Mau giải ngân 05 dự án với tổng số tiền 500 triệu đồng cho 25 hộ hội viên nông dân vay vốn để phát triển sản xuất.
“Năm 2022, được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, nguồn vốn hỗ trợ nông dân (HTND) tăng từ 2 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng”, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, ông Nguyễn Trường Giang cho biết.
Là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trường Giang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ngày 18 tháng 01 năm 2022
Ngày 08/02/2022, Hội Nông dân huyện giải ngân Dự án “Nuôi cá bổi thương phẩm” tại ấp Trãng Cò, xã Khánh Lộc với số vốn 150.000.000 đồng cho 05 hộ vay. Dự giải ngân có đồng chí Trần Thanh Hải, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cùng với lãnh đạo Hội Nông dân xã, Bí thư Chi bộ ấp và các hộ dân vay vốn phát triển sản xuất.
Ngày 20 và ngày 28/01/2022, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện tổ chức giải ngân 02 dự án quỹ hỗ trợ cho hội viên nông dân. Đến dự có đồng chí Trần Huy Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, lãnh đạo xã, các đồng chí đại diện chi bộ, chính quyền địa phương.
Năm 2021, Hội Nông dân xã Tam Giang Đông đã phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn thanh niên tổ chức thành lập mô hình “0 đồng” tại ấp Hố Gùi theo phương chăm “ai thừa thì cho, ai thiếu thì nhận”, thành viên mô hình có 06 người trực tiếp quản lý, thực hiện mô hình là Chi hội Nông dân, phụ nữ, thanh niên, chi bộ, Ban nhân dân tại ấp.
Ngày 24/12/2021, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Cà Mau tiến hành giải ngân dự án “Nuôi ốc bươu đen trong mùng lưới” cho 20 hộ dân ở ấp 2, ấp Mũi Tràm A và ấp Sào Lưới A với tổng vốn vay là 500.000.000 đồng từ nguồn vốn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Sáng ngày 17/12/2021, tại Trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp Tân Phong A, xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau. Được sự ủy quyền của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Cà Mau tổ chức giải ngân Dự án “Nuôi tôm hai giai đoạn” cho 16 hộ dân ở ấp Tân Hóa và ấp Tân Phong A, xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau. Đây là dự án có vốn đầu tư của Quỹ hỗ trợ Hội Nông dân Trung ương với số tiền 300.000.000 đồng.
Năm 2021, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã Tân Lộc Đông khá ổn định, đầu năm kinh tế sản xuất của bà con nông dân đạt nhiều kết quả từ những sản phẩm, như: con tôm, con cua… Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy xã về những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đi đôi với việc xây dựng nông thôn mới nâng cao và chỉ tiêu Nghị quyết Nghị quyết của Hội Nông dân huyện. Ngay đầu năm 2021, Hội Nông dân xã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả.
Ngày 18/11/2021, Hội Nông dân huyện Năm Căn giải ngân 02 dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân với tổng số tiền 120.000.000 đồng, có 10 hội viên nông dân tham gia.
Tính đến thời điểm 31/10/2021, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ toàn tỉnh tăng trưởng được 5.493.746.000 đồng (đạt 108% so chỉ tiêu Trung ương giao và 70% chỉ tiêu nghị quyết).
Ngày 25/10/2021, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện tổ chức giải ngân cho Tổ hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi tôm, cua kết hợp” gồm 10 tổ viên tại ấp Bông Súng, xã Tam Giang.
Thực hiện Chỉ tiêu năm 2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc xây dựng nhà “Mái ấm cho nông dân”. Sau hơn 02 tháng xây dựng đến nay căn nhà đã hoàn thành, Hội Nông dân huyện tổ chức bàn giao cho hộ ông Lê Văn Tâm, ấp Tân Quảng Đông, xã Nguyễn Việt Khái.
Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2021), Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: hỗ trợ hội viên khó khăn về nhà ở, vốn sản xuất…
Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2021), hưởng ứng Chương trình “Nhà mái ấm nông dân” do Hội Nông dân tỉnh phát động.
Đợt dịch Covid -19 lần thứ 4 bùng phát diễn biến theo chiều hướng hết sức phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, đời sống người dân cả nước nói chung, trong đó có huyện Trần Văn Thời nói riêng.
Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X); Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, Ban vận động huyện Năm Căn, xã Tam Giang Đông về vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân. Hội Nông dân xã làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ ngành liên quan đã tạo điều kiện thuận lợi giúp cho vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân nhiều năm qua luôn đạt và vượt chỉ tiêu.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid- 19, ảnh hưởng lớn đến phát triển sản xuất của hội viên nông dân. Căn cứ Quyết định số 3938-QĐ/HNDTW, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Công văn số 218-CV/HNDT, ngày 09/8/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Cà Mau “Về việc giảm mức thu phí cho vay Quỹ hỗ trợ Nông dân hỗ trợ hộ vay bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19”.
Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về triển khai các biện pháp cụ thể hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; Công văn số 192-CV/HNDT, ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn 328-CV/TU, ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Với nhiệm vụ vừa tập trung thực hiện công tác Hội và phong trào Nông dân, vừa tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện chỉ đạo cơ sở Hội rà soát các chỉ tiêu nghị quyết, đề ra giải pháp để triển khai thực hiện phấn đấu cuối năm đạt và vượt, trong đó, có chỉ tiêu phát triển nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân là nhiệm vụ quan trọng để góp phần giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
Sáng ngày 04/8, Hội Nông dân thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển kết hợp Kiểm Lâm địa bàn đi kiểm tra thực tế các hộ trong dự án nuôi “Chồn Hương sinh sản” được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ từ vốn Quỹ hỗ trợ nông dân.
Những năm qua, từ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp nhiều hội viên nông dân được tiếp cận nguồn vốn, nhất là đối với hội viên có điều kiện khó khăn được đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho gia đình, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
Ngày 07/7/2021, Hội Nông dân huyện giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện cho 08 hộ hội viên của Tổ hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi sò huyết thương phẩm” ấp Hố Gùi, xã Tam Giang Đông. Dự chỉ đạo có đồng chí Hồ Vũ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện.
Sau hơn 20 ngày khởi công xây dựng. Ngày 02/07/2021, Hội Nông dân huyện Cái Nước tổ chức Lễ bàn giao Căn "Nhà mái ấm nông dân” . Dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân huyện, xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, chính quyền địa phương.
Sáng ngày 01/7/2021, Hội Nông dân huyện Ngọc Hiển tổ chức Lễ bàn giao căn nhà “Mái ấm nông dân” cho hội viên nông dân Trịnh Kiều Nương ở khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.
Hội Nông dân huyện Trần Văn Thời tổ chức Lễ bàn giao nhà “Mái ấm nông dân” cho hộ ông Trần Văn Duy, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tại ấp Rạch Nhum, xã Khánh Bình Đông.
Ngày 11/06/2021, Hội Nông dân huyện Cái Nước phối hợp với Hội Nông dân xã Đông Thới và chính quyền địa phương tiến hành Lễ khởi công xây dựng nhà “Mái ấm nông dân” cho hộ ông Thạch Văn Tịl, ấp Kinh Lớn, xã Đông Thới, huyện Cái Nước.
Ngày 21/5, Hội Nông dân huyện U Minh phối hợp với xã Khánh Thuận làm Lễ khởi công xây dựng 01 căn nhà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Dự lễ có ông Trần Huy Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện; ông Trần Rô Y, Chủ tịch Hội Nông dân xã và các đồng chí đại diện chi bộ, chính quyền ấp.
Ngày 05/5/2021, huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị tổng kết 7 năm thực hiện Đề án Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện giai đoạn 2014 - 2020
Trước đây, ít ai nghĩ rằng tại vùng đất Cà Mau lại có thể trồng được dưa lưới. Thế nhưng, những trại dưa lưới đầu tiên trong nhà kính phát triển xanh tốt trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Có được thành quả đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân.
Từ đầu năm đến nay Hội Nông dân TP Cà Mau, thông qua Quỹ hỗ trợ nông dân, đã triển khai 5 dự án hỗ trợ hội viên nhân rộng mô hình sản xuất cây, con có hiệu quả
Năm 2021, Ngân sách huyện cấp 200 triệu đồng (đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao cho huyện), nâng tổng số 1,1 tỷ đồng từ ngân sách huyện hỗ trợ cho Quỹ HTND
Thực hiện chương trình "Mái ấm nông dân". Ngày 04/02/2021, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao nhà mái ấm nông dân cho hội viên Nguyễn Chí Nguyện, ấp Xẻo Bè, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.
Để kịp thời hỗ trợ vốn cho hội viên nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả,Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các huyện Thới Bình, U Minh, Năm Căn, Ngọc Hiển thẩm định 5 dự án QHTND
Chương trình OCop của Hội Nông dân xã Hòa Tân (TPCM) Đăng ký sản phẩm chủ yếu là: Tôm đất khô, tôm thẻ ép lụi khô, cá khô phi, mắm tôm
1,2 tỷ đồng là số tiền Ngân sách huyện, thành phố cấp bổ sung vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện năm 2020, trong đó (TP Cà Mau 200 triệu đồng, Thới Bình 200 triệu đồng, U Minh 200 triệu đồng, Đầm Dơi 200 triệu đồng; còn lại các huyện Trần Văn Thời, Năm Căn, Phú Tân, Ngọc Hiển mỗi đơn vị được bổ sung 100 triệu đồng)
Từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện, Năm Căn đã triển khai 29 dự án hỗ trợ vốn cho 228 hộ hội viên nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả trên 1 tỷ 445 triệu đồng; các điểm dự án Hội đã giúp hội viên, nông dân liên kết, hợp tác, xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất - dịch vụ và xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp, tạo được việc làm, tạo nguồn thu, cải thiện đời sống của nông dân.
Tổng kết công tác tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất năm 2020, Hội Nông dân huyện Đầm Dơi có nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được hội viên, nông dân đồng tình nhân rộng trong năm 2021, trong đó có xã Ngọc Chánh và xã Tạ An Khương.
Sử dụng vốn đúng mục đích, hội viên Trần Văn Nam đã trở thành địa chỉ để nông dân ấp Tân Thuận, xã Tân Hưng (huyện Cái Nước) đến học tập kỹ thuật nuôi tôm, cua, nuôi chồn hương, cua đinh cho thu nhập cao, trở thành nông dân điển hình sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi trong phong trào thi đua của huyện Cái Nước (Cà Mau)
Thực hiện kết luận 61-KL/TW, ngày 03-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020.
Sáng ngày 03/10/2020, Hội Nông dân tỉnh đồng hành phối hợp tham gia Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện Ngọc Hiển do Hải đoàn 42 thuộc Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì đã tổ chức.
Ngày 22/9, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau hỗ trợ lúa giống cấp xác nhận ST24 thực hiện mô hình “Chi hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất lúa - tôm theo chuỗi giá trị” tại xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau. Theo đó, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ gần 2 tấn lúa giống ST24 cho HTX Ông Muộn gieo sạ trên diện tích 38 ha (sau khi gieo sạ Hội Nông dẫn tiếp tục hỗ trợ vật tư và tôm giống cho các tổ viên)
Ngày 04 tháng 8 năm 2020, Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Cà Mau triển khai dự án hố trợ vốn cho Tổ hợp tác “Nuôi cá bống tượng thương phẩm” ở ấp Tân Thuộc, xã An Xuyên, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Từ 17/7/2020, Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn mô hình sản xuất chuỗi giá trị tại huyện U Minh, có hơn 100 người dự. Tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Trần Thị Quyết, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.
Đại dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp không chi đe dọa sức khỏe và tính mạng mà còn tác động trực tiếp đến nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Nhiều mặt hàng nông sản gặp khó khăn trong tiêu thụ, nhất là các loại rau, hoa, quả tươi, thủy sản, gia cầm, nhiều hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Đầu năm đến nay, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, huyện thành phố giải ngân được 23 dự án, hỗ trợ 287 hộ hội viên số tiền 4,4 tỷ đồng, nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả , trong đó từ nguồn vốn ngân sách địa phương cấp và nguồn vận động, huyện, thành phố đã nhân rộng 10 dự án cây - con có hiệu quả cho 150 hộ
Hội Nông dân huyện, thành phố chọn 15 điểm chỉ đạo điểm tại 9 cơ sở để cuối năm tổng kết, rút kinh nghiệm việc hỗ trợ hội viên nhân rộng cây, con có hiệu quả trong thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương
100 hộ nông dân nghèo Thị trấn Năm Căn, được Hội Nông dân đến tại gia đình hỗ trợ 10 ký gạo, ngay trong thời điểm “giãn cách xã hội”,
Năm 2020, có ý nghĩa rất quan trọng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 -14/10/2020)
Nhằm hỗ trợ kịp thời nguồn vốn giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế. Trong tháng 02/2020, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã giải ngân 11 dự án, số tiền 02 tỷ đồng cho 116 hộ hội viên nông dân trong tỉnh vay.
Ngày 20/02/2020, Hội Nông dân huyện U Minh phối hợp Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh và UBND xã Nguyễn Phích tổ chức Lễ ra mắt Tổ hợp tác “Vườn – ao – chuồng” và giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh năm 2020 tại ấp 10, xã Nguyễn Phích.
Một trong những kết quả nổi bật sau 10 năm tỉnh Cà Mau thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư là ở nội dung xây dựng, phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân. Theo đó, đến nay, quy mô Quỹ Hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau đạt hơn 33,9 tỷ đồng; thực hiện được 195 dự án, cho 2.360 hộ hội viên, nông dân vay đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, liên kết sản xuất kinh doanh...
Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương về Đề án “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hội Nông dân thành phố đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần củng cố, đổi mới và thúc đẩy công tác hội
Ngày 28/11/2019, Hội Nông dân huyện tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 Huyện ủy, tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện và đề ra chương trình, nhiệm vụ giải pháp trong những năm tiếp theo.
Ngày 28, 29/11/2019 tại ấp 5, xã Tân Thành và khóm 6, phường 8, thành phố Cà Mau, Ban điều hành QHTND thành phố, phối hợp với Hội Nông dân xã Tân Thành và Phường 8 giải ngân 02 dự án "Trồng bồn bồn và Nuôi tôm quảng canh cải tiến", có 12 hộ hội viên tham gia dự án, với số vốn hỗ trợ 200 triệu đồng.
Từ nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân (QHTND), nhiều hộ trên địa bàn thành phố Cà Mau đã đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo thu nhập ổn định cho gia đình.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên nông dân phát triển các mô hình sản xuất, góp phần tăng hiệu quả kinh tế. Ngày 28, 29/10/2019, Hội Nông dân tỉnh đã giải ngân 02 dự án mới.
Ngày 21 và 24/10, Ban điều hành QHTND thành phố Cà Mau, đã giải ngân dự án "Nuôi tôm cua kết hợp" ở khóm 5, phường Tân Xuyên và dự án “Sản xuất lúa - tôm” ấp Tân Dân, xã An Xuyên cho 16 hộ hội viên, với tiền 200 triệu đồng, thời gian hỗ trợ 24 tháng, mỗi hộ được nhận vốn từ 10 - 20 triệu đồng.
Quý 3/2019 vận động trên 122.730.000đ; đến cuối tháng 9/2019, cán bộ, hội viên, nông dân huyện U minh ủng hộ quỹ Hỗ trợ nông dân trên 228.090.000đ đạt 60% chỉ tiêu nghị quyết năm 2019 của BCH Hội Nông dân huyện
Giúp đỡ hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, khai thác tiềm năng, thế mạnh từng vùng, Hỗ trợ nông dân vươn lên xóa nghèo là đích đến của Quỹ Hỗ trợ nông dân tại cơ sở
Sáng ngày 07/5/2019, Hội Nông dân huyện U Minh phối hợp với UBND xã Nguyễn Phích tổ chức Lễ ra mắt Tổ hợp tác “Chăn nuôi kết hợp trồng rau màu” và giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện năm 2019 tại ấp 2, ấp 13, xã Nguyễn Phích.
Sản xuất - kinh doanh có hiệu quả không chỉ phát huy tính cần cù, chịu khó, sáng tạo của nông dân, mà nó còn là động lực thúc đẩy hội viên, nông dân tích cực học tập, nâng cao trình độ, tay nghề, khả năng ứng dụng kỹ thuật, tiếp cận công nghệ mới về cây, con; nhanh, nhạy, chuyển đổi tư duy làm kinh tế nông nghiệp theo cơ chế thị trường và hội nhập. Việc tổ chức cho nông dân học tập mô hình đang được tổ chức Hội Nông dân trong huyện quan tâm và được nông dân đồng tình ủng hộ
Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đăng tải nội dung cuốn tài liệu Hỏi - Đáp về hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân để cán bộ Hội Nông dân các cấp tuyên truyền, giải đáp cho cán bộ Hội, hội viên ở địa phương.
Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh Cà Mau là một trong những nguồn tín dụng quan trọng trợ giúp nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập. Nhờ được vay vốn từ Quỹ HTND, nhiều gia đình khó khăn, thiếu vốn đầu tư phát triển kinh tế đã xây dựng được các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả cao


THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 4
Truy cập trong ngày : 94
Tổng lượt truy cập: 353648