Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh xứng đáng là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới!

Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) ! Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ !

Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh xứng đáng vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Ngày 23/05/2021, cán bộ, hội viên, nông dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, hội viên, nông dân!

Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886- 01/5/2021)!

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, hội viên, nông dân!

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021)!... Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020)!

Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)!

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2020)!

Nhiệt liệt chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)

Cán bộ, hội viên nông dân quyết tâm thi đua xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; chủ động, sáng tạo khởi nghiệp; phát triển nông nghiệp thịnh, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng! Mừng Đảng Mừng xuân Canh Tý năm 2020.

Nhiệt liệt chào mừng 79 năm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940 - 13/12/2019)

Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019)!

Công tác kiểm tra giám sát

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng trong việc quản lý, điều hành và nâng cao hiệu quả các dự án hỗ trợ nông dân. Trong những tháng qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố luôn quan tâm tăng cường chỉ đạo thực hiện.
Trong tháng 8/2022, Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân thành phố tổ chức kiểm tra công tác Hội và kiểm tra công tác ủy thác ngân hàng Chính sách xã hội 16/16 đơn vị Hội Nông dân xã, phường.
Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát số 04-CT/HNDH, ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện về việc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân đầu năm 2022. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tổ chức kiểm tra công tác Hội tại 12 cơ sở Hội và một số Chi hội.
Trong 02 tháng qua, Hội Nông dân huyện Năm Căn phối hợp Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đi kiểm tra một số mô hình, dự án kinh tế có hiệu quả trên địa bàn huyện.
Thực hiện Chương trình phối hợp số 02 ngày 17/3/2015 giữa Hội Nông dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương về việc giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020. Trong 05 năm qua, được quan tâm phối hợp các ngành, chương trình phối hợp đạt nhiều kết quả nổi bật.
Sáng ngày 07/4/2021, Đ/c Nguyễn Quang Hùng, Phó chủ tịch BCH; Đ/c Trần Mỹ Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện nắm lại tình hình công tác Hội và các phong trào nông dân trong những tháng đầu năm 2021.
20/20 chỉ tiêu được giao hoàn thành, 7/20 chỉ tiêu vượt so với nghị quyết của BCH, Xã Hòa Tân là điểm sáng của khối thi đua cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân của Hội Nông dân Thành phố Cà Mau năm 2020
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020), Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ôn lại những truyền thống cách mạng lịch sử của giai cấp Nông dân Việt Nam đến cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh.
Công tác vận động xây dựng quỹ đến ngày 30/8/2019 Trần văn Thời 13/13 xã, thị trấn triển khai và tổ chức thực hiện, Ban quản lý quỹ QHTND của huyện đang quả lý 4.522.578,000đ, trong đó vốn vận động nông dân ủng hộ 4.022.578,000đ, vốn do ngân sách huyện hỗ trợ 500.000.000 đồng; thực hiện nhiệm vụ ủy thác, Hội tiếp nhận 92 tỷ 149 triệu đồng
Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về kiểm tra hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân và quản lý nguồn vốn nhận ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội năm 2019. Ngày 28/8/2019, Đoàn kiểm tra Hội Nông dân tỉnh đã kiểm tra tại Hội Nông dân thị trấn Cái Đôi vàm và Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Phú Tân
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Hội 6 đầu năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cà Mau đã tổ chức 6 cuộc kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu thi đua theo Nghị quyết của BCH Hội Nông dân thành phố đối với các đơn vị trực thuộc BCH Hội Nông dân thành phố.
Hội Nông dân huyện Trần Văn Thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, đã tổ chức giám sát việc nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh tại xã phong lạc. Đoàn giám do đ/c Trần Thanh Hải, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, làm Trưởng đoàn
Công tác kiểm tra, giám sát năm 2018