Xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân

Lãnh đạo hội qua các thời kỳ

Nhằm ghi lại những công lao thành tích của người dân Cà Mau nói chung và nông dân Cà Mau nói riêng trong quá trình đấu tranh bảo vệ xây dựng mãnh đất Cà Mau phát triển, đồng thời góp phần giáo dục tuyên truyền cho thế hệ trẻ, con em nông dân và cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức sâu sắc, tự hào với truyền thống của giai cấp nông dân và hội viên nông dân Cà Mau mai sau. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh giới thiệu cuốn Lịch sử phong trào Nông dân và Hội Nông dân tỉnh Cà Mau từ năm 1930 - 2000.
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ


THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 6
Truy cập trong ngày : 88
Tổng lượt truy cập: 353642