(ảnh: Lễ ra mắt chi hội nghề nghiệp)

Theo phương châm 5 cùng: “Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi”. 13 hộ hội viên trong ấp thành lập Chi Hội nông dân nghề nghiệp trồng cây bồn bồn kết hợp nuôi cá đồng, với diện tích trên 17ha

Chi Hội Nông dân nghề nghiệp ấp 14  được thành lập. Tập trung nhân rộng mô hình trồng bồn bồn kết hợp khôi phục nguồn lợi cá đồng một nghề truyền thống vốn có của địa phương, sản xuất theo hướng liên kết, tạo ra sản phẩm bồ bồn sạch, nâng cao thu nhập cho hộ tham gia, chi hội tạo điều kiện liên kết sản phẩm với thị trường, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm "tránh tình trạng được mùa rớt giá" và cũng là tiền đề cho ấp thành lập  hợp tác xã sản xuất, dịch vụ nông sản trong thời gian tới.  góp phần nâng cao mô hình hiệu quả kinh tế tập thể trong phong trào NDTĐSX kinh doanh giỏi  tạo nguồn lực nâng cao tiêu chí thu nhập cho nông dân trong xây dựng nông thôn mới . 

                                                                                          Hồng Tiềm  (HND UMINH)